New Europe College

Library statistics

Statistici generale:
Nr. total titluri41696
   - carti34560
   - albume3279
   - altele3857
Nr. exemplare45001
Nr. titluri cu exemplare38377
Nr. exemplare imprumutate167
Nr. exemplare imprumutate de returnat115
Nr. exemplare imprumutate expirate114
Nr. exemplare imprumutate azi
Nr. total imprumuturi39903
Nr. cititori1504
Erori diverse 

Carti introduse in perioada -
20.09.20230
Total0

OK.