New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 10 (total 11 t: a: ). Next results:

1. Ciolan, Lucian
Pasi catre scoala interculturala: Ghid de educatie interculturala pentru cadrele didactice/ Lucia Ciolan
Corint, 2000, Bucuresti , (carte) 52p., ISBN 973-653-113-9
Topics (ro): educatie - invatamint - multiculturalism; scoala interculturala - curriculum national - România; reforma invatamintului; minoritati nationale - romi - România - educatie
Topics (en): education - studying - multiculturalism; intercultural school - national curriculum - Romania; education reform; national minorities - Roma - Romania - education
Position: Ve.0-CSE-CIO UDC: 37(438)
Series: Colectia Sanse Egale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


2. Engebrigtsen, Ada I.
Romi printre români: relatii de putere, schimb si interdependenta intr-un sat din Transilvania/ Ada I. Engebrigtsen; traducere de Ioana Miruna Voiculescu
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, 2016, Cluj-Napoca , (carte) 220p., ISBN 978-606-8377-48-3
Topics (ro): minoritati nationale - romi/ tigani - Transilvania - România; Transilvania - relatii interetnice; antropologie sociala - Europa de Est
Topics (en): national minorities - rromanes/ gypsies - Transylvania - Romania; Transylvania - interethnic relations; social anthropology - Eastern Europe
Position: Vh.814-ENG UDC: 323.1(=214.58)(498.4)
Series: Documenta et Studia Minoritatum
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


3. Iaurum, Gabriela
Interventii de remediere a dificultatilor de scris - citit/ Gabriela Iaurum
Corint, 2000, Bucuresti , (carte) 44p., ISBN 973-653-116-3
Topics (ro): educatie - invatamint - România; citire/ scris - dificultati - remediere; minoritati nationale - romi - România - educatie
Topics (en): -
Position: Ve.0-CSE-IAU UDC: 37(498)
Series: Colectia Sanse Egale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


4. Iosifescu, Serban; Rogojinaru, Adela Luminita
Parteneriat si dezvoltare scolara în comunitati cu romi - ghid managerial/ Serban Iosifescu, Adela Luminita Rogojinaru
Corint, 2000, Bucuresti , (carte) 72p., ISBN 973-653-112-0
Topics (ro): educatie - invatamint - multiculturalism; scoala interculturala - curriculum national - România; reforma invatamintului; minoritati nationale - romi - România - educatie
Topics (en): education - studying - multiculturalism; intercultural school - national curriculum - Romania; education reform; national minorities - Roma - Romania - education
Position: Ve.0-CSE-IOS UDC: 37(438)
Series: Colectia Sanse Egale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


5. Lemeni, Gabriela
Monitorizarea progrescului în interventiile de remediere a dificultatilor de citit - scris/ Gabriela Lemeni
Corint, 2000, Bucuresti , (carte) 76p., ISBN 973-653-117-1
Topics (ro): educatie - invatamint - România; citire/ scris - dificultati - remedierea - monitorizare; minoritati nationale - romi - România - educatie
Topics (en): -
Position: Ve.0-CSE-LEM UDC: 37(498)
Series: Colectia Sanse Egale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


6. Olivera, Martin
Romanes: Traditia integrarii la romii gabori din Transilvania/ Martin Olivera; Cuvânt inainte: Patrick Williams; traducere: Lelia-Marcela Marcau, Vasile-Virgil Mlesuita, Lucian Nastasa
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, 2012, Cluj-Napoca , (carte) 392p., ISBN 978-606-8377-11-7
Topics (ro): minoritati nationale - romi/ tigani/ gabori - Transilvania - România; integrare - tigani - Transilvania - România
Topics (en): national minorities - rromanes/ gypsies/ gabors/ Transylvanian gypsies - Transylvania - Romania; integration - gypsies - Transylvania - Romania
Position: Vh.814-OLI UDC: 323.1(498.4=214.58)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


7. Open Society Institute, EU Accession Monitoring Program
Monitorizarea Procesului de Aderare la Uniunea Europeana: Minoritati etnice / Open Society Institute, EU Accession Monitoring Program
Open Society Institute, 2002, Budapest , (carte) 140 p., ISBN 1-891385-22-4
Topics (ro): România - integrare - Uniunea Europeana; minoritati nationale - romi - guvernul României - strategie de protectie a minoritatilor nationale - integrare europeana
Topics (en): -
Position: Vh.64-EU_AMP UDC: 341.217(4) UE
Series: OSI: EU Accession Monitoring Program
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


8. Popescu, Marciana
Implicarea comunitatii în procesul de educatie: O punte între noi si... noi - copilul: Ghid pentru parinti si cadre didactice/ Marciana Popescu
Corint, 2000, Bucuresti , (carte) 56p., ISBN 973-653-118-x
Topics (ro): educatie - invatamint - România; minoritati nationale - romi - România - educatie; comunitate - scoala - educatie
Topics (en): -
Position: Ve.0-CSE-POP UDC: 37(498)
Series: Colectia Sanse Egale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


9. Ruegg, François; Severin, Adrian; Andreescu, Gabriel; Giordano, Christian; Rus, Calin; Poledna, Rudolf; Kivu, Mircea; Magyari-Vincze, Enikö; Lazu, Robert; Horváth, István; Vultur, Smaranda; [...]
Interculturalitate: Cercetari si perspective românesti / (coord.): Rudolf, Poledna, François Ruegg, Calin Rus
Presa Universitara Clujeana, 2002, Cluj-Napoca , (carte) 218 p., ISBN 973-610-149-5
Topics (ro): interculturalitate - relatii interetnice - România; interconfesionalitate; multiculturalism; minoritati nationale - romi - identitate culturala - Români; interculturalitate - antropologie culturala; realitate interculturala - memorie si identitate - Ban
Topics (en): interculturality - inter-ethnic relations - Romania; interconfessionality; multiculturalism; national minorities - Roma - cultural identity - Romanians, the; interculturality - cultural anthropology; crosscultural reality - memory and identity - Ban
Position: Vs-POL UDC: 008(498)(045)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


10. Stasz, Bird; Ulrich, Louis
Istorie orala - Spunem povesti si scriem despre viata: Ghid de culegere a folclorului, istoriilor orale si a elementelor etnografice/ Bird Stasz, Louis Ulrich
Corint, 2000, Bucuresti , (carte) 76p., ISBN 973-653-115-5
Topics (ro): educatie - invatamint - România; istorie orala - invatamint preuniversitar - România; minoritati nationale - romi - România - educatie; folclor - ancheta folclorica - invatamint - România
Topics (en): -
Position: Ve.0-CSE-STA UDC: 37:39(498)
Series: Colectia Sanse Egale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOCNext results: