New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 10 (total 13 t: a: ). Next results:

1. Achim, Viorel
Caietele Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel, nr. 2(4)/2008: Evreii in cadrul recensamantului general al Romaniei din 6 aprilie 1941 / Viorel Achim
Editura Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel, 2008, Bucuresti , (periodic) 66p. 1 pl. pliata, ISSN 1842-8924
Topics (ro): antisemitism - Romania; istorie contemporana - evrei - Holocaust - România - studii; recensamant - Romania - 1941 - antisemitism
Topics (en): antisemitism - Romania; (en): contemporary history - Jews - Holocaust - Romania - studies; census - Romania - 1941 - antisemitism
Position: periodic
Reviews:


2. Achim, Viorel; Iordachi, Constantin [Coordonatori]; Benjamin, Lya; Casi, Igor; Deletant, Dennis; Hausleitner, Mariana; Iordache, Romanita Elena; Livezeanu, Irina; Neumann, Victor; Trasca, Ottmar
România si Transnistria: Problema holocaustului. Perspective istorice si comparative/ Coordonatori: Viorel Achim si Constantin Iordachi
Curtea Veche Publishing, 2004, Bucuresti , (carte) 376p., ISBN 973-669-100-4
Topics (ro): evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944; deportare - evrei - Transnistria - 1940-1944; exterminarea evreilor si romilor - România - Transnistria
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944; deportation - Jews - Transnistria - 1940-1944; extermination of Jews and Roma - Romania - Transnistria
Position: Vh.812-ACH UDC: 94(498):94(478Transnistria)1940/1944
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


3. Ancel, Jean
Transnistria, I/ Jean Ancel; Nota asupra editiei de Doina Uricariu
Atlas, 1998, Bucuresti , (carte) 399p., ISBN 973-98273-0-6
Topics (ro): evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944; deportare - evrei - Transnistria - 1940-1944; exterminarea evreilor si romilor - România - Transnistria
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944; deportation - Jews - Transnistria - 1940-1944; extermination of Jews and Roma - Romania - Transnistria
Position: Vh.812-ANC (1) UDC: 94(478.9)1941/1942(093); 94(498)1941/1942(093)
Series: Destine
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


4. Ancel, Jean
Transnistria, II/ Jean Ancel
Atlas, 1998, Bucuresti , (carte) 399p., ISBN 973-98273-1-4
Topics (ro): evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944; deportare - evrei - Transnistria - 1940-1944; exterminarea evreilor si romilor - România - Transnistria
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944; deportation - Jews - Transnistria - 1940-1944; extermination of Jews and Roma - Romania - Transnistria
Position: Vh.812-ANC (2) UDC: 94(478.9)1941/1942(093); 94(498)1941/1942(093)
Series: Destine
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


5. Ancel, Jean
Transnistria, III/ Jean Ancel; Postfata de Jean Ancel; Nota asupra editiei de Doina Uricariu
Atlas, 1998, Bucuresti , (carte) 399p., ISBN 973-98273-2-2
Topics (ro): evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944; deportare - evrei - Transnistria - 1940-1944; exterminarea evreilor si romilor - România - Transnistria
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944; deportation - Jews - Transnistria - 1940-1944; extermination of Jews and Roma - Romania - Transnistria
Position: Vh.812-ANC (3) UDC: 94(478.9)1941/1942(093); 94(498)1941/1942(093)
Series: Destine
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


6. Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului în România
Raport Final / Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului în România; Presedintele comisiei: Elie Wiesel; Editori: Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu
Polirom, 2005, Iasi , (carte) 424 p., ISBN 973-681-990-6
Topics (ro): istorie contemporana - evrei - Holocaust - România - 1939-1945; istorie - relatii interetnice - evrei - România - 1939-1945; antisemitism - România - 1939-1945; comunism - evrei români - 1938-1944; România, 1939-1945 - propaganda antisemita - retoric
Topics (en): contemporary history - Jews - Holocaust - Romania - 1939-1945; history - interethnic relations - Jews - Romania - 1939-1945; antisemitism - Romania - 1939-1945; communism - Romanian Jews - 1938-1944; Romania, 1939-1945 - antisemit propaganda - official rh
Position: Vh.812-WIE UDC: 94(=411.16)(498)"1939/1945"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


7. Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului în România, Bucuresti
Documente / Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului în România; Editie îngrijita de Lya Benjamin
Polirom, 2005, Iasi , (carte) 638 p. + 16 pl., ISBN 973-681-986-8
Topics (ro): istorie contemporana - evrei - Holocaust - România - 1930-1945 - documente; istorie - relatii interetnice - evrei - România - 1930-1945; antisemitism - România - 1930-1945 - documente
Topics (en): contemporary history - Jews - Holocaust - Romania - 1930-1945 - documents; history - interethnic relations - Jews - Romania - 1930-1945; antisemitism - Romania - 1930-1045 - documents
Position: Vh.812-BEN UDC: 323.1(=411.16)(498)"1930/1945"(093)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


8. Federatia Comunitatilor Evreiesti din România
Marturii si imagini despre Holocaust in România / Cordonatori: Aurel Vainer, Silviu Vexler
Federatia Comunitatilor Evreiesti din România, 2013, Bucuresti , (album) 196p.
Topics (ro): evrei - Holocaust - România - 1939-1945; comemorare - Holocaust
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - 1939-1945; commemoration - Holocaust
Position: Vh.812-VAI UDC: 94(=411.16)(498)1939/1945
Reviews:


9. Filipovici, Anca; Gidó, Attila [Eds.]; Nastasa-Kovács, Lucian; Gyémánt, Ladislau; Iancu, Carol; Craciun, Camelia; Szabó, Zoltán Tibori ; Benjamin, Lya; [...]
Trecutul present: Evreii din România: istorie, memorie, reprezentare/ Editori: Anca Filipovici, Attila Gidó; Lucian Nastasa-Kovács, Ladislau Gyémánt, Carol Iancu, Camelia Craciun, Zoltán Tibori Szabó, Lya Benjamin, Anca Tudorancea (Ciuciu), Natalia Lazar, Liviu Rotman, Michael Shafir, Alexandru Florian, Diana Dumitru
Editura Institutului pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale, 2018, Cluj-Napoca , (carte) 279p., ISBN 978-606-8377-56-8
Topics (ro): istorie - evrei - România; evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944
Topics (en): history - Jews - Romania; Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944
Position: Vh.812-FIL UDC: 94
Series: Minoritari
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


10. Florian, Alexandru; Gusu, Cosmina
Caietele Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel, 2/2007: Manifestari de antisemitism si negare a Holocaustului in mass-media din Romania: analiza de mesaj, 2005-2006/ Alexandru Florian, Cosmina Gusu
Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel, 2007, Bucuresti , (periodic) 71p.: il., ISSN 1842-8924
Topics (ro): istorie contemporana - evrei - Holocaust - România - studii; antisemitism - Romania; media - Romania - antisemitism - 2005-2006
Topics (en): contemporary history - Jews - Holocaust - Romania - studies; antisemitism - Romania; media - Romania - antisemitism - 2005-2006
Position: periodic
Reviews:Next results: