New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 10 (total 25 t: a: ). Next results:

1. *
35 de ani de relatii italo-române, 1879-1914. Documente diplomatice italiene = 35 anni di relazioni italo-romene, 1879-1914. Documenti diplomatici italiani / editate de = a cura di Rudolf Dinu, Ion Bulei
Univers enciclopedic, 2001, Bucuresti , (carte) 608 p., ISBN 973-8240-18-2
Topics (ro): relatii diplomatice - România - Italia - 1879-1914 - istoria relatiilor diplomatice; istorie - diplomatie - România - Italia - 1879-1914
Topics (en): diplomatic relations - Romania - Italy - 1879-1914 - history of diplomatic relations; history - diplomacy - Romania - Italy - 1879-1914
Position: Vh.9-DIN UDC: 327(498:450)"1879/1914"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


2. Academia Româna, Sectia de Stiinte Istorice si Arheologie; Agrigoroaiei, Ion; Axenciuc, Victor; Bold, Emilian; Botoran, Constantin; Bozga, Vasile; Buzatu, Gheorghe; Dobrinescu, Valeriu Florin; Grigorescu, Dan; [...]
Istoria Românilor, Vol. VIII: România întregita (1918-1940) / coordonator: Prof. univ. dr. Ioan Scurtu; Secretar: dr. Petre Otu; Autori: Ion Agrigoroaiei, Victor Axenciuc, Emilian Bold, Constantin Botoran, Vasile Bozga, Gheorghe Buzatu, Valeriu Florin Dobrinescu, Dan Grigorescu, Stefan Iancu, Gheorghe I. Ionita, Dumitru Micu, Petre Otu, Mihai Retegan, Ioan Scurtu, Gheorghe Zbuchea
Enciclopedica, 2003, Bucuresti , (carte) liv, 856 p. +48 pl., ISBN 973-45-0431-2, ISSN 973-45-0381-2
Topics (ro): istorie - România - sec. XX; istorie - geopolitica - România, 1918-1940' economie si societate - 1918-1940; relatii internationale - diplomatie - România - 1929-1936; politica externa - România - 1918-1940
Topics (en): history - Romania - 20th century; history - geopolitics - Romania, 1918-1947 - economy and society - 1918-1940; international relations - diplomacy - Romania - 1929-1936; foreign policy - Romania - 1918-1940
Position: Vh.2-ACAD (8) UDC: 949.8"1918/1940"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


3. Academia Româna, Sectia de Stiinte Istorice si Arheologie; Giurescu, Dinu C. [coordonator]; Sperlea, Florin [secretar]; Alexandrescu, Ion; Anton, Mioara; Bozgan, Ovidiu; Buzatu, Gh.; Constantiniu, Laurentiu; Dutu, Al.; Gheorghe, Daniela; Iancu, St.; Mate
Istoria românilor, Vol.IX: România in anii 1940-1947/ Coordonator: Dinu C. Giurescu; secretar: Florin Sperlea
Editura Enciclopedica, 2008, Bucuresti , (carte) , ISBN 978-973-45-0565-3
Topics (ro): istorie - România - sec. XX; istorie - geopolitica - România - 1940-1947; economie si societate - 1940-1947; relatii internationale - diplomatie - România - 1940-1947; politica externa - România - 1940-1947; cultura si civilizatie - România - 1940-19
Topics (en): history - Romania - 20th century; history - geopolitics - Romania - 1940-1947; economy and society - 1940-1947; international relations - diplomacy - Romania - 1940-1947; foreign policy - Romania - 1940-1947; culture and civilization - Romania - 1940-1947
Position: Vh.2-ACAD (9) UDC: 949.8"1940/1947"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


4. Berindei, Dan
Diplomatia româneasca moderna de la începuturi la proclamarea Independentei de stat (1821-1877)/ Dan Berindei
Editura Albatros, 1995, Bucuresti , (carte) 212p., ISBN 973-24-0308-X
Topics (ro): relatii internationale - Tarile române - 1821-1877; politica externa - România - Tarile române - 1821-1877; diplomatie - România - Tarile române - 1821-1877
Topics (en): international relations - Romanian Principalities, the - 1821-1877; foreign policy - Romania - Romanian Countries, the - 1821-1877; diplomacy - Romania - Romanian Countries, the - 1821-1877
Position: Vh.9-BER UDC: 327(498)"1821/1877"
Series: Historia
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


5. Boldur, Alexandru V.
Basarabia si relatiile româno-ruse: Chestiunea Basarabiei si dreptul international / Alexandru V. Boldur
Albatros, 2000, Bucuresti , (carte) 352 p., ISBN 973-24-0666-6
Topics (ro): relatii externe - România - Rusia - chestiunea Basarabiei; drept international - principiul nationalitatilor; politica rusa - Principatele Române; diplomatie - România-Rusia; istorie - politica externa - România; istoria Basarabiei; tratative diplomat
Topics (en): external affairs ( diplomatic relations) - Romania - Russia - Bessarabia, problem of; international law - principle of nationalities; Russian policy - Romanian Principalities, the; diplomacy - Romania-Russia; history - foreign policy - Romania; history of
Position: Vh.44-BOL UDC: 94(498.7)+327
Series: Historia
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


6. Bossy, Raoul
Amintiri din viata diplomatica (1918-1940), Volumul I/ Raoul Bossy; Editie si studiu introductiv de Stelian Neagoe
Humanitas, 1993, Bucuresti , (carte) 130p., ISBN 973-28-0379-7
Topics (ro): istorie - memorialistica - România - 1918-1940; literatura româna - memorialistica - sec.XX; diplomatie - România - 1918-1940
Topics (en): history - memoirs - Romania - 1918-1940; Romanian literature - memoirs - 20th century; diplomacy - Romania - 1918-1940
Position: Vh.ta-BOS (1) UDC: 821.135.1-94:327"191
Series: Memorii. Jurnale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


7. Bossy, Raoul
Amintiri din viata diplomatica (1918-1940), Volumul al II-lea: 1938-1940/ Raoul Bossy; Editie si studiu introductiv de Stelian Neagoe
Humanitas, 1993, Bucuresti , (carte) 328p., ISBN 973-28-0429-7
Topics (ro): istorie - memorialistica - România - 1918-1940; literatura româna - memorialistica - sec.XX; diplomatie - România - 1918-1940
Topics (en): history - memoirs - Romania - 1918-1940; Romanian literature - memoirs - 20th century; diplomacy - Romania - 1918-1940
Position: Vh.ta-BOS (2) UDC: 821.135.1-94:327"191
Series: Memorii. Jurnale
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


8. Bozgan, Ovidiu
Cronica unui esec previzibil: România si Sfântul Scaun în epoca pontificatului lui Paul al VI-lea (1963-1978) / Ovidiu Bozgan; Prefata de Jean-Claude Périsset; Postfata de Adriana Cioroianu
Curtea Veche, 2004, Bucuresti , (carte) 496 p., ISBN 973-669-080-6
Topics (ro): istorie - diplomatie - România - Sfântul Scaun - 1963-1978 - comunism si biserica ortodoxa; biserica si stat - România comunista - politica internationala - Sfântul Scaun; religie crestina - biserica catolica - biserica ortodoxa - relatii - comunism
Topics (en): history - diplomacy - Romania - Holy See - 1963-1978 - communism and the Orthodox Church; Church and the State - communist Romania - international politics - Holy See; Christian religion - Catholic Church - Orthodox Church - relations - communism
Position: B-BOZ (9) UDC: 262.13
Series: Istoria timpului prezent; 4
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


9. Buchet, Constantin
România si Republica de la Weimar, 1919-1933: Economie, diplomatie si geopolitica / Constantin Buchet
ALL Educational, 2001, Bucuresti , (carte) 248 p., ISBN 973-684-472-2
Topics (ro): relatii internationale - istorie - România - Rep. de la Weimar - 1919-1933; diplomatie - România - Rep. de la Weimar - 1919-1933; relatii economice româno-germane - 1919-1933; relatii politico-diplomatice româno-germane - 1919-1933; geopolitica
Topics (en): international relations - history - Romania - Weimar Republic - 1919-1933; diplomacy - Romania - Weimar Republic - 1919-1933; German-Romanian economic relations - 1919-1933; German-Romanian politico-diplomatic relations - 1919-1933; geopolitics
Position: Vh.9-BUC UDC: 327(498:430)"1919/1933"
Series: All Istoric
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


10. Ceobanu, Adrian-Bogdan
Politica si diplomatie la sfarsitul secolului XIX: din istoria relatiilor romano-ruse (1878-1899)/ Adrian-Bogdan Ceobanu
Editura Universitatii Alexandru Ioan Cuza, 2017, Iasi , (carte) 464p., ISBN 978-606-714-355-3
Topics (ro): diplomatie - Romania - 1878-1899; relatii internationale - Romania - Rusia - 1878-1899; istorie - Romania - 1878-1899
Topics (en): diplomacy - Romania - 1878-1899; international relations - Romania - Russia - 1878-1899; history - Romania - 1878-1899
Position: Vh.9-CEO UDC: 94(498: 47)''1878/1899''; 327(498:47)''1878/1899''
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOCNext results: