New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 5 (total 5 t: a: ).

1. *
Paterik ce kuprinde în sine kuvinte folositoare ale Sfintilor Batrâni kare s-au tiparit ... in zilele preaiubitului si preainaltatului nostru Domn Grigorie Dimitriu Ghika Voievod
In Sfinta Mitropolie, 1822, In Bukuresci , (carte) 330p
Topics (ro): bibliofilie - carte veche româneasca - 1822; crestinism - ortodoxism - patristica; Patericul
Topics (en): bibliophily - old Romanian book - 1822; Christianity / Christianism - orthodoxy - patristics; Desert Fathers, sayngs of
Position: MT/B-1211 UDC: 276
Reviews:


2. Caesar, Caius Iulius, 102-44 B.C.
Comentariele lui Caiu Juliu Cesare De Belulu Civile/ C. Iulius Caesar; Urmate de Comentariele lui A. Hirtiu, de Belele Alexandrinu si Africanu precum si de comentariele De Belulu Ispanicu ale unui autoru anonimu; traduse de D. Caianu
Noua Typographia a Laboratoriloru Romani, 1877, Bucuresci , (carte) xiv, 221p.
Topics (ro): istorie romana - razboaie civile; literatura latina - istoriografie; bibliofilie - carte veche româneasca - carte rara româneasca
Topics (en): Roman history - civil wars; Latin literature - historiography; bibliophily - ancient Romanian book - rare Romanian book
Position: DS/U-95 UDC: 821.124Caesar=135.1; 94(37/38)
Series: Operile lui C. Iuliu Cesare; Tomulu II
Reviews:


3. Iacob, Niculina
Biblia de la Blaj (1795), moment de referinta in cultura româneasca/ Niculina Iacob
Editura Academiei Române, 2004, Bucuresti , (carte) 34p., ISBN 973-27-1002-0
Topics (ro): religie crestina - Biblia (1795) - cultura româneasca; carte veche româneasca
Topics (en): Christian religion - Bible, the (1795) - Romanian culture; ancient Romanian book
Position: DS/O-35 UDC: 22=03=135.1
Series: Conferintele Academiei Române
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


4. Schiau, Octavian
Carturari si carti in spatiul românesc medieval/ Octavian Schiau
Editura Dacia, 1978, Cluj-Napoca , (carte) 160p.
Topics (ro): carte - carturari - istorie - evul mediu - Tarile Române; carte veche româneasca - tipar - circulatie
Topics (en): book - scholars - history - Middle Ages - Romanian Countries; ancient Romanian book - printing ( tipography) - circulation
Position: DS/R-39 UDC: 930.18(498)"16/18"
Reviews:


5. Schiller, Johann Christoph Friedrich (1759-1805)
Clopotul = Das Lied von der Glocke/ Poesia de Friedrich von Schiller; tradusa de George Dima
Tiparul tipografiei archidiecesane, 1894, Sibiu , (carte) 25p.
Topics (ro): literatura germana - poezie germana - Schiller, Friedrich - sec.XVIII- versiune româna; bibliofilie - carte veche româneasca
Topics (en): German literature - German poetry - Schiller, Friedrich - 18th c. - Romanian version; bibliophily - ancient Romanian book
Position: DS/R-15 UDC: 821.112.2-1Schiller,Fr."17"=135.1
Reviews: