New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 10 (total 19 t: a: ). Next results:

1. *
Rost: cultural, politic, religios: Manifest românesc: Revista nationala/ editata de Asociatia Romfest XXI; Presedinte de onoare: Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa; Presedinte: Prof. Marcel Petrisor; Director editorial: Claudiu Târziu
Romfest XXI, 2003-2012, Bucuresti , (periodic) , ISSN 1583-6312
Topics (ro): rolul elitelor române; cultura - politica - România; crestinism - Biserica ortodoxa româna; postmodernism - intelectualitate - România; românism; antisemitism - holocaust - România; exil românesc
Topics (en): part of Romanian elites; culture - politics - Romania; Christianity/ Christianism - Romanian orthodox Church; postmodernism - intellectuality - Romania; Romanianism; anti-Semitism - holocaust - Romania; Romanian exile
Position: periodic UDC: 07
Reviews:


2. Achim, Viorel
Caietele Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel, nr. 2(4)/2008: Evreii in cadrul recensamantului general al Romaniei din 6 aprilie 1941 / Viorel Achim
Editura Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania Elie Wiesel, 2008, Bucuresti , (periodic) 66p. 1 pl. pliata, ISSN 1842-8924
Topics (ro): antisemitism - Romania; istorie contemporana - evrei - Holocaust - România - studii; recensamant - Romania - 1941 - antisemitism
Topics (en): antisemitism - Romania; (en): contemporary history - Jews - Holocaust - Romania - studies; census - Romania - 1941 - antisemitism
Position: periodic
Reviews:


3. Achim, Viorel; Iordachi, Constantin [Coordonatori]; Benjamin, Lya; Casi, Igor; Deletant, Dennis; Hausleitner, Mariana; Iordache, Romanita Elena; Livezeanu, Irina; Neumann, Victor; Trasca, Ottmar
România si Transnistria: Problema holocaustului. Perspective istorice si comparative/ Coordonatori: Viorel Achim si Constantin Iordachi
Curtea Veche Publishing, 2004, Bucuresti , (carte) 376p., ISBN 973-669-100-4
Topics (ro): evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944; deportare - evrei - Transnistria - 1940-1944; exterminarea evreilor si romilor - România - Transnistria
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944; deportation - Jews - Transnistria - 1940-1944; extermination of Jews and Roma - Romania - Transnistria
Position: Vh.812-ACH UDC: 94(498):94(478Transnistria)1940/1944
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


4. Ancel, Jean
Transnistria, I/ Jean Ancel; Nota asupra editiei de Doina Uricariu
Atlas, 1998, Bucuresti , (carte) 399p., ISBN 973-98273-0-6
Topics (ro): evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944; deportare - evrei - Transnistria - 1940-1944; exterminarea evreilor si romilor - România - Transnistria
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944; deportation - Jews - Transnistria - 1940-1944; extermination of Jews and Roma - Romania - Transnistria
Position: Vh.812-ANC (1) UDC: 94(478.9)1941/1942(093); 94(498)1941/1942(093)
Series: Destine
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


5. Ancel, Jean
Transnistria, II/ Jean Ancel
Atlas, 1998, Bucuresti , (carte) 399p., ISBN 973-98273-1-4
Topics (ro): evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944; deportare - evrei - Transnistria - 1940-1944; exterminarea evreilor si romilor - România - Transnistria
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944; deportation - Jews - Transnistria - 1940-1944; extermination of Jews and Roma - Romania - Transnistria
Position: Vh.812-ANC (2) UDC: 94(478.9)1941/1942(093); 94(498)1941/1942(093)
Series: Destine
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


6. Ancel, Jean
Transnistria, III/ Jean Ancel; Postfata de Jean Ancel; Nota asupra editiei de Doina Uricariu
Atlas, 1998, Bucuresti , (carte) 399p., ISBN 973-98273-2-2
Topics (ro): evrei - holocaust - România - Transnistria - 1940-1944; deportare - evrei - Transnistria - 1940-1944; exterminarea evreilor si romilor - România - Transnistria
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - Transnistria - 1940-1944; deportation - Jews - Transnistria - 1940-1944; extermination of Jews and Roma - Romania - Transnistria
Position: Vh.812-ANC (3) UDC: 94(478.9)1941/1942(093); 94(498)1941/1942(093)
Series: Destine
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


7. Coja, Ion [antologator]
Holocaust in România? Suita de documente si marturii/ adunate si comentate de Ion Coja
Editura Kogaion, 2002, Bucuresti , (carte) 96p., ISBN 973-96416-2-8
Topics (ro): holocaust - România - evrei; documente - holocaust - România
Topics (en): holocaust - Romania - Jews; documents - holocaust - Romania
Position: Vh.812-COJA UDC: 323.1:949.8"1940/1944"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


8. Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului în România
Raport Final / Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului în România; Presedintele comisiei: Elie Wiesel; Editori: Tuvia Friling, Radu Ioanid, Mihail E. Ionescu
Polirom, 2005, Iasi , (carte) 424 p., ISBN 973-681-990-6
Topics (ro): istorie contemporana - evrei - Holocaust - România - 1939-1945; istorie - relatii interetnice - evrei - România - 1939-1945; antisemitism - România - 1939-1945; comunism - evrei români - 1938-1944; România, 1939-1945 - propaganda antisemita - retoric
Topics (en): contemporary history - Jews - Holocaust - Romania - 1939-1945; history - interethnic relations - Jews - Romania - 1939-1945; antisemitism - Romania - 1939-1945; communism - Romanian Jews - 1938-1944; Romania, 1939-1945 - antisemit propaganda - official rh
Position: Vh.812-WIE UDC: 94(=411.16)(498)"1939/1945"
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


9. Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului în România, Bucuresti
Documente / Comisia Internationala pentru Studierea Holocaustului în România; Editie îngrijita de Lya Benjamin
Polirom, 2005, Iasi , (carte) 638 p. + 16 pl., ISBN 973-681-986-8
Topics (ro): istorie contemporana - evrei - Holocaust - România - 1930-1945 - documente; istorie - relatii interetnice - evrei - România - 1930-1945; antisemitism - România - 1930-1945 - documente
Topics (en): contemporary history - Jews - Holocaust - Romania - 1930-1945 - documents; history - interethnic relations - Jews - Romania - 1930-1945; antisemitism - Romania - 1930-1045 - documents
Position: Vh.812-BEN UDC: 323.1(=411.16)(498)"1930/1945"(093)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC


10. Federatia Comunitatilor Evreiesti din România
Marturii si imagini despre Holocaust in România / Cordonatori: Aurel Vainer, Silviu Vexler
Federatia Comunitatilor Evreiesti din România, 2013, Bucuresti , (album) 196p.
Topics (ro): evrei - Holocaust - România - 1939-1945; comemorare - Holocaust
Topics (en): Jews - Holocaust - Romania - 1939-1945; commemoration - Holocaust
Position: Vh.812-VAI UDC: 94(=411.16)(498)1939/1945
Reviews:Next results: