New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 36 t: a: ). Next results:

1. *
Istoria razboiului iudeilor impotriva romanilor / Flavius Josephus; prefata de Razvan Theodorescu; traducere de Gheneli Wolf si Ion Acsan; cuvint asupra editiei si note explicative de Ion Acsan
Hasefer, 1997, Bucuresti , (carte) xii, 578 p., ISBN 973-9235-27-1
Topics (ro): istorie - razboiul iudeilor impotriva romanilor, 75-79 e.n.
Topics (en): history - Jewish war against the Romans, 75-79 A.D.
Position: H.131-JOS UDC: 931
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


2. *
Caietele Culturale [ale revistei] "Realitatea Evreiasca", nr.1: Pledoarie pentru realsemitism: Dublu recital Nicolae Cajal - Iosif Sava/ [prefata si postfata: Dorel Dorian]
Editura Hasefer, 1997, Bucuresti , (carte) 72p.
Topics (ro): evrei - România - istorie; cultura si civilizatie - evrei - România - istorie
Topics (en): Jews, the - Romania - history; culture and civilization - Jews, the - Romania - history
Position: Vh.812-CAJ UDC: 323.1:949.8
Reviews:


3. *
Revista de istorie a evreilor din România / Federatia Comunitatilor Evreiesti din România - Cultul Mozaic / Centrul pentru studiul evreilor din România (CSIER) ; editor: Anca Tudorancea
Hasefer, 2017, Bucuresti , (periodic) , ISSN 2458-0449
Topics (ro): evrei - Romania - istorie - cultura; Romania - minoritati - evrei
Topics (en): Jews - Romania - history - culture; Romania - minorities -Jews
Position: periodic UDC: 94(=411.16)(498)(05)
Reviews:


4. Bar-Zohar, Michael [Antologator]
Fauritorii: Antologie/ de Michael Bar-Zohar; traducere de Irina Horea
Editura Hasefer, 1998, Bucuresti , (carte) 391p., ISBN 973-9235-49-2
Topics (ro): Israel - 1948-1998; evrei - statul Israel - istorie; holocaust; terorism - Israel
Topics (en): Israel - 1948-1998; Jews - state Israel - history; Holocaust; terrorism - Israel
Position: H.17411-BAR UDC: 94(569.4)1948/1998(082.2)
Series: Israel 50: Jubilée, 1948-1998
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


5. Bebe, Pauline, rabin
Femeile si iudaismul: Dictionar / Rabin Pauline Bebe; traducere de Janina Ianosi
Hasefer, 2002, Bucuresti , (dictionar) 344 p., ISBN 973-630-016-1
Topics (ro): dictionar - iudaism - femei - Vechiul Testament ( Biblia); dictionar - iudaism - femei - Talmud
Topics (en): dictionary - Judaism - women - the Old Testament ( Bible, the); dictionary - Judaism - women - Talmud , the
Position: G.1p-BEB * UDC: 221+296(038)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


6. Benjamin, Lya (ed.)
Evreii din România între anii 1940-1944, Vol.I: Legislatia antievreiasca/ Prefata: Sef Rabin dr. Moses Rosen; Volum alcatuit de Lya Benjamin; Coordonator stiintific: Sergiu Stanciu = The Jews in Romania Between 1940-1944 Years, Vol.I: Anti-Jewish Legislation/ Preface by Chief Rabbi Dr. Moses Rosen; Edited by Lya Benjamin; Scientific Coordinator: Sergiu Stanciu
Editura Hasefer, 1993, Bucharest , (carte) xcxiii, 486p., ISBN 973-95006-8-4
Topics (ro): antisemitism - legislatie - România - 1940-1944; evrei - România - istorie - 1940-1944
Topics (en): anti-Semitism - legislation - Romania - 1940-1944; Jews, the - Romania - history - 1940-1944
Position: Vh.812-BEN UDC: 949.8:323.1"1940/194
Series: Izvoare si marturii
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


7. Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România = The Centre for the Study of the History of Romanian Jewry
Martiriul evreilor din România 1940-1944: Documente si marturii/ Cuvînt înainte: Dr. Moses Rosen; [Volum întocmit de: J. Alexandru, L. Benjamin, D. Brumfeld, ...; redactor responsabil S. Stanciu] = The Martyrdom of the Jews in Romania 1940-1944: Documents and Testimonies/ Foreword: Dr. Moses Rosen
Editura Hasefer, 1991, Bucuresti , (carte) xxxii, 354p., ISBN 973-95006-4-1
Topics (ro): antisemitism - legislatie - România - 1940-1944; evrei - România - istorie - 1940-1944
Topics (en): anti-Semitism - legislation - Romania - 1940-1944; Jews, the - Romania - history - 1940-1944
Position: Vh.812-MAR UDC: 323.1:949.8"1940/194
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


8. Ciuciu, Anca-Aurelia; Federatia Comunitatilor Evreiesti din România; Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
Coduri vizuale: evreii din Bucuresti, 1881-1941/ Anca-Aurelia Ciuciu; Federatia Comunitatilor Evreiesti din România; Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România
Hasefer, 2013, Bucuresti , (carte) 278p., ISBN 978-973-630-280-0
Topics (ro): fotografie - arta vizuala - evrei - Bucuresti - 1881-1941; imagine - document; fotografie de familie - evrei - Bucuresti - 1881-1941; imagine - presa - violenta imaginii
Topics (en): photography - visual art - Jews, the - Bucharet - 1881-1941; image - document; family photo - Jews, the - Bucharest - 1881-1941; image - press - violent image
Position: Vub-CIU UDC: 323.1(=411.16)498Buc.)1881/1941; 94(=411.16)(498Bu
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


9. Craciun, Camelia
De la 'Dibuk' la 'Lozul cel mare': antologie de teatru idis/ studiu introductiv, note si editie alcatuita si ingrijita de Camelia Craciun
Hasefer, 2016, Bucuresti , (carte) 355p., ISBN 978-973-630-352-4
Topics (ro): teatru idis - antologie; S. Ansky (Shloyme Zanvl Rappoport), 1863-1920 - dramaturg evreu rus; Şolem Aş (Shalom Ash), 1880-1957 - scriitor evreu polonez; Șalom Aleihem (Sholem Aleichem), Solomon Naumovich Rabinovich, 1859-1916 - scriitor evreu rus de li
Topics (en): Yiddish theater - anthology; S. Ansky (Shloyme Zanvl Rappoport), 1863-1920 - Russian Jewish writer; Shalom Ash, 1880-1957 - Polish-Jewish writer; Sholem Aleichem, Solomon Naumovich Rabinovich, 1859-1916 - Russian Yiddish writer
Position: Vud-CRA UDC: 821.112.28-2=135.1(082)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


10. Crohmalniceanu, Ovid S. (1921-2000)
Evreii in miscarea de avangarda româneasca/ Ovid S. Crohmalniceanu; Text ingrijit, adnotat si prefatat de Geo Serban
Editura Hasefer, 2001, Bucuresti , (carte) 201p., ISBN 973-8056-52-7
Topics (ro): istoria literaturii - avangarda - Romania; istorie - Romania - avangarda - evrei - 1907-1945
Topics (en): history of literature - avant-garde - Romania; history - Romania - avant-garde - Jews - 1907-1945
Position: Vt.1-CRO UDC: 821.135
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCUNext results: