New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 10 (total 10 t: a: ).

1. Aristoteles ( Aristotel, 384-322 i.e.n.)
Etica Nicomahica/ Aristoteles; Traducere din limba elina precedata de un Cuvânt inainte, o scurta expunere asupra Vietii si Operei lui Aristoteles si o Introducere in teoria lui etica de Traian Braileanu
Casa scoalelor, 1944, Bucuresti , (carte) 365, [7]p.
Topics (ro): filosofia greaca antica - Aristotel; etica aristotelica
Topics (en): ancient Greek philosophy - Aristotle; Aristotelian ethics
Position: MT/A-1071 UDC: 14*Aristotel; 17
Reviews:


2. Bagdasar, N.
Teoria cunostintei/ N. Bagdasar
Casa Scoalelor, 1944, Bucuresti , (carte) 566p.
Topics (ro): teoria cunoasterii; logica; scepticism; rationalism; empirism; criticism; pozitivism; empiriocriticism; pragmatism - umanism - functionalism; agnosticism; intuitionism; imperativism; absolutism - relativism
Topics (en): theory of knowledge; logic; scepticism ( skepticism); rationalism; empiricism; criticism; positivism; empirio-criticism; pragmatism - humanism - functionalism; agnosticism; intuitionism; imperativism; absolutism - relativism
Position: CP-16 UDC: 165
Reviews:


3. Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814)
Trei scrieri despre carturar/ Johann Gottlieb Fichte; In româneste de Constantin Lazarescu
Casa Scoalelor, 1944, Bucuresti , (carte) 310p.
Topics (ro): filosofie germana moderna - Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814; Fichte despre carturari; editie princeps - carte rara
Topics (en): modern German philosophy - Fichte, Johann Gottlieb, 1762-1814; Fichte on scholars; first edition - rare books
Position: MT/A-1496 UDC: 14*Fichte, Johann Gottlieb
Reviews:


4. Florian, Mircea [1888-1960]
Reconstructie filosofica/ Mircea Florian
Casa Scoalelor, 1943, Bucuresti , (carte) 454p.
Topics (ro): moarte; experienta - paradox; filosofie - istorie; transcendent; nationalitate - filosofie; filosofie româneasca; filosofie contemporana; filosofie - metafizica; destin - creatie; relativitate - existenta
Topics (en): death; experience - paradox; philosophy - history; transcendent; nationality - philosophy; Romanian philosophy; contemporary philosophy; philosophy - metaphysics; destiny - creation; relativity - existence
Position: CP-5 UDC: 1(498)19Florian,Mircea
Reviews:


5. Florian, Mircea [1888-1960]
Dialectica, sistem si metoda dela Platon la Lenin/ Mircea Florian
Casa Scoalelor, 1947, Bucuresti , (carte) 231p.
Topics (ro): dialectica - sistem si metoda - de la Platon la Lenin; filosofia dialectica - gindirea veche si medievala - gindirea moderna si contemporana; socialism si filosofie
Topics (en): dialectics - system and method - from Plato to Lenin; dialectic philosophy - ancient and medieval thinking - modern and contemporary thinking; socialism and philosophy
Position: MT/A-1550 UDC: 14*Florian, Mircea
Reviews:


6. Lovinescu, E. [ed.]; Maiorescu, Titu; Pogor, Vasile; Rosetti, Theodor; Xenopol, A. D.; Panu, G.; Lambrior, Al.; Burla, Vasile; Missir, P.
Antologia ideologiei Junimiste: culegere de studii neadunate pana acum in volum/ [editor] E. Lovinescu; T. Maiorescu, V. Pogor, Th. Rosetti, A. D. Xenopol, G. Panu, A. Lambrior, V. Burla, P. Missir
Casa Scoalelor, 1942, Bucuresti , (carte) 461p.
Topics (ro): istoria literara - România - sec. XIX - Junimea, societate literara - antologie de texte
Topics (en): literary history - Romania - 19th c. - Junimea, literary society - anthology of texts
Position: Vt.1-LOV UDC: 82.09=135.1
Reviews:


7. Matasa, C.
Câmpul lui Dragos: Toponimie veche si actuala din Judetul Neamt/ preot C. Matasa
Casa Scoalelor, 1943, Bucuresti , (carte) 68p.
Topics (ro): toponimie - toponimie medievala - Neamt - România
Topics (en): toponymy - Medieval toponymy - Neamt - Romania
Position: DS/I-101 UDC: 811.135.1(09)
Reviews:


8. Radulescu-Motru, C. [ Constantin, filosof, psiholog, pedagog, om politic, 1868-1957]
Lectii de logica: Logica genetica, metodologia, teoria cunostintei/ C. Radulescu-Motru
Casa Scoalelor, 1943, Bucuresti , (carte) 268p.
Topics (ro): lectii de logica; logica genetica; metodologia; teoria cunoasterii
Topics (en): logic lessons; genetic logic; methodology; theory of knowledge
Position: MT/A-3059 UDC: 16
Reviews:


9. Vianu, Tudor
Filosofie si poesie: Filosofi si poeti - catre o conceptie estetica a lumii / Tudor Vianu
Casa Scoalelor, 1943, Bucuresti , (carte) 266 p.
Topics (ro): filosofie - poezie - Vianu, Tudor - România - sec. XX; filosofie - estetica - poezie - poetica; cultura moderna - poezie filosofica - interpretare filosofica; poezie si mitologie
Topics (en): philosophy - poetry - Vianu, Tudor - Romania - 20th century; philosophy - aesthetics - poetry - poetics; modern culture - philosophical poetry - philosophical interpretation; poetry and mythology
Position: Va.2-VIA UDC: 82.01-1
Reviews:


10. Vianu, Tudor
Figuri si forme literare/ Tudor Vianu
Casa Scoalelor, 1946, Bucuresci , (carte) 244p.
Topics (ro): studii literare - forme literare; critica literara; literatura subiectiva - psihologie si estetica
Topics (en): literary studies - literary forms; literary criticism; subjective literature - phicology and aesthetics
Position: DS/R-38 UDC: 80.02.1
Reviews: