New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page order by of type
Found books: 1 - 10 (total 19 t: a: ). Next results:

1. Djuvara, Neagu
Intre Orient si Occident : Tarile române la începutul epocii moderne (1800 - 1848) / Neagu Djuvara; traducere de Maria Carpov
Humanitas, 1995, Bucuresti , (carte) 400p., ISBN 973-28-0523-4
Topics (ro): istorie - Tarile române - 1800-1848; istorie moderna - România - sec. XIX
Topics (en): history - Romanian Principalities, the - 1800-1848; modern history - Romania - 19th century
Position: Vh.5-DJU UDC: 949.8"1800/1848"
Series: Istorie
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


2. Djuvara, Neagu
Civilizatii si tipare istorice: Un studiu comparat al civilizatiilor/ Neagu Djuvara; Traducere din franceza de Serban Broché
Humanitas, 1999, Bucuresti , (carte) 568p., ISBN 973-28-0990-6
Topics (ro): istorie comparata; istoria civilizatiei - tipare istorice
Topics (en): comparative history; history of civilization - historical patterns
Position: H.0a-DJU UDC: 930.18
Series: Teoria istoriei
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


3. Djuvara, Neagu
O scurta istorie a românilor povestita celor tineri / Neagu Djuvara
Humanitas, 1999, Bucuresti , (carte) 224 p., ISBN 973-50-0041-5
Topics (ro): istorie - România; istorie medievala - nasterea statelor române; istorie antica - geto-dacii; istoria românilor; istorie moderna - România; istorie contemporana - România
Topics (en): history - Romania; medieval history - birth of Romanian states; ancient history - Geto-Dacian; Romanians' history; modern history - Romania; contemporary history - Romania
Position: Vh.2-DJU UDC: 949.8
Series: Seria Istorie
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


4. Djuvara, Neagu
Exista istorie adevarata? Despre "relativitatea generala" a istoriei. Eseu de epistemologie / Neagu Djuvara
Humanitas, 2004, Bucuresti , (carte) 146 p., ISBN 973-50-0877-7
Topics (ro): istoriografie moderna - Djuvara, Neagu - România; istorie - filosofie - metodologie; filosofia istoriei - adevar in istorie
Topics (en): modern historiography - Djuvara, Neagu - Romania; history - philosophy - methodology; philosophy of history - truth in history
Position: Vh.01-DJU UDC: 930
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


5. Djuvara, Neagu
Amintiri din pribegie (1948-1990) / Neagu Djuvara
Humanitas, 2005, Bucuresti , (carte) 502 p. + 8 pl., ISBN 973-50-1096-8
Topics (ro): literatura româna - memorii - jurnal diplomatic - Djuvara, Neagu - 1948-1990
Topics (en): Romanian literature - memoirs - diplomatic diary - Djuvara, Neagu - 1948-1990
Position: Vt.4-DJU UDC: 821.135.1-94
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


6. Djuvara, Neagu
Civilizatii si tipare istorice: Un studiu comparat al civilizatiilor/ Neagu Djuvara; Traducere din franceza Serban Broché
Humanitas, 2006, Bucuresti , (carte) 567p., ISBN 978-973-50-1342-4
Topics (ro): istoria civilizatiei - tipare istorice; istorie comparata
Topics (en): history of civilization - historical patterns; comparative history
Position: DS/N-2 UDC: 930.18
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


7. Djuvara, Neagu
Thocomerius-Negru Voda: un voivod de origine cumana la inceputurile Tarii Românesti. Cum a purces intemeierea primului stat medieval românesc dinainte de descalecatoare si pana la asezarea Mitropoliei Ungrovlahiei la Arges. Noi interpretari/ Neagu Djuvara
Humanitas, 2011, Bucuresti , (carte) 234p., ISBN 978-973-50-3332-3
Topics (ro): istoriografie româneasca - Thocomerius-Negru Voda - Tara Româneasca; istorie - intemeiere - stat medieval - Tara Româneasca
Topics (en): Romanian historiography - Trocomerius-Negru Voda - Wallachia ( Romania); history - foundation - medieval village - Wallachia ( Romania)
Position: Vh.41-DJU UDC: 94(498.1)13Negru Voda
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


8. Djuvara, Neagu
Raspuns criticilor mei si neprietenilor lui Negru Voda/ Neagu Djuvara
Humanitas, 2011, Bucuresti , (carte) 118p., ISBN 978-973-503272-2
Topics (ro): istorie - Negru Voda - intemeierea Tarii Românesti - critica si interpretare
Topics (en): history - Negru Voda - foundation of Wallachia (Romania) - criticism and interpretation
Position: Vh.41-DJU UDC: 94(498)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


9. Djuvara, Neagu
O scurta istorie ilustrata a românilor/ Neagu Djuvara
Humanitas, 2013, Bucuresti , (carte) 348p., ISBN 978-973-50-3992-9
Topics (ro): istoria românilor
Topics (en): history of Romanians
Position: Vh.2-DJU UDC: 94(498=135.1)(09)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, Humanitas


10. Djuvara, Neagu
Intre Orient si Occident : Tarile române la începutul epocii moderne (1800 - 1848)/ Neagu Djuvara; Traducere din franceza de Maria Carpov
Humanitas, 2013, Bucuresti , (carte) 476p., ISBN 978-973-50-4083
Topics (ro): istorie - Tarile române - 1800-1848; istorie moderna - România - sec. XIX
Topics (en): history - Romanian Principalities, the - 1800-1848; modern history - Romania - 19th century
Position: Vh.5-DJU UDC: 94(498.1+498.31800/1848;39(498.1+498.31800/1848
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, BibNat, BCU, WorldCat, LOC, HumanitasNext results: