New Europe College

Search library catalog

Author ISBN
Title ISSN
Orig. Title UDC
Publisher Language
Topics (ro) Type
Series
Search words:
Results per page ordered by of type
Found books: 1 - 3 (total 3 t: a: ).

1. Balan-Mihailovici, Aurelia
Notiuni de terminologie: Despre viata cuvintelor si problemele terminologiei actuale / Aurelia Balan Mihailovici
Editura OSCAR PRINT, 2003, Bucuresti , (carte) 160 p., ISBN 973-668-010-x
Topics (ro): limbaje de specialitate - neologisme; lingvistica - limbaje - terminologie - stil; lingvistica - limbaj - filosofie; lingvistica - limbaj - limbaj - stil - concept - notiune - termen; semantica - terminologie stiintifica; lingvistica - limba - identitate
Topics (en): special scientific languages - neologisms; linguistics - languages - terminology - style; linguistics - language - philosophy; linguistics - language - language - style - concept - notion - term; semantics - scientific terminology; linguistics - language
Position: Vf.0-BAL UDC: 81'24
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


2. Balan-Mihailovici, Aurelia
Poarta spre "sanctuarul" limbii române: Lingvistica si istorie în studiul lexicului medieval românesc (Terminologie sociala) / Aurelia Balan-Mihailovici
Editura Minerva, 2001, Bucuresti , (carte) 448 p., ISBN 973-21-0696-4
Topics (ro): lexic românesc medieval - terminologie sociala - proprietate - proprietari - România; lingvistica - terminologie sociala - lexicul medieval românesc; lingvistica - etimologie - istoria limbii române
Topics (en): medieval Romanian vocabulary - social terminology - property - holders, proprietors - Romania; linguistics - social terminology - Medieval vocabulary - Romanian; linguistics - etymology - the history of the Romanian language
Position: Vf.0-BAL UDC: 81'373.23=135.1
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU


3. Balan-Mihailovici, Aurelia
Istoria culturii si civilizatiei crestine/ Aurelia Balan-Mihailovici
Editura Oscar Print, 2005, Bucuresti , (carte) 399p., ISBN 973-8224-10-1
Topics (ro): crestinism - cultura si civilizatie crestina - istorie; istoria civilizatiei crestine; arta crestina - istorie; arhitectura crestina - istorie; traditie crestina medievala; crestinsim - cult si cultura; istoria bisericii crestine
Topics (en): Christianity/ Christianism - culture and civilization - history; history of Christian civilization; Christian art - history; Christian architecture - history; medieval Christian tradition; Christianism - cult and culture; history of the Christian Church
Position: G.1r52-BAL UDC: 22/28(09)
Reviews: Google, Amazon (UK,DE,FR), Barnes&Noble, LOC, WorldCat, BIBSYS, BibNat, BCU